Corona update

COVID 19 - Sectorprotocol voor plaatsbezoeken

 

 • Kom op tijd en beperk de duurtijd van het bezoek.
 • Wacht buiten op een veilige afstand tot de vastgoedmakelaar het signaal geeft dat je naar binnen kan.
 • Wees aandachtig voor de richtlijnen die de vastgoedmakelaar met je zal overlopen.
 • Respecteer de social distancing (minstens 1,5m afstand).
 • Schud geen handen.
 • Voorzie eigen beschemingsmiddelen. De vastgoedmakelaar zal dit ook doen. 
 • Annuleer het bezoek als je ziekteverschijnselen vertoont.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de vastgoedmakelaar.
 • Kom met maximaal 2 personen.
 • Raak tijdens het bezoek GEEN deuren of voorwerpen aan.

Samen veilig!

 COVID 19 - Protocole sectoriel pour les visites de biens 

 

 • Soyez à l'heure et limitez la durée de la visite.
 • Attendez à l'extérieur à une distance sûre jusqu'à ce que l'agent immobilier vous signale que vous pouvez entrer.
 • Faites attention aux directives que l'agent immobilier vous donnera.
 • Respecter la distance sociale (au moins 1,5 m de distance).
 • Ne serrez pas la main.
 • Fournissez vos propres produits chimiques. L'agent immobilier s'en chargera également. 
 • Annulez la visite si vous présentez des signes de maladie.
 • Suivez toujours les instructions de l'agent immobilier.
 • Venez avec un maximum de 2 personnes.
 • Ne touchez à aucune porte ni à aucun objet pendant la visite.

Sécurité ensemble