Corona update

Beste klanten

Vooreerst hopen wij dat u in goede gezondheid verkeert en wensen wij u de nodige moed toe om deze beproevende tijden te doorstaan. Gezien de huidige omstandigheden nemen wij onze verantwoordelijkheden en passen wij onze werkwijze aan in de hoop een optimaal evenwicht te vinden tussen efficiënte dienstverlening en volksgezondheid.

Als gevolg sluiten wij tijdelijk onze deuren. Uiteraard blijven wij ter beschikking om u zo goed mogelijk te ondersteunen en nodigen wij u uit om in de mate van het mogelijke uw vragen via e-mail te formuleren. U kan ons bereiken:

Dienst Verkoop:                     verkoop@immo-woestyn.be

Dienst Jaarverhuur:                verhuur@immo-woestyn.be

Dienst Vakantieverhuur:         agence@immo-woestyn.be

Voor dringende zaken zullen onze telefonische lijnen open staan van 10u tot 12u via de 050/60 17 82.

Communicatie Vakantieverhuur - Paasvakantie en maand April.

De maatregelen die op vandaag 21 maart 2020 van kracht zijn gegaan, werden door de Federale regering als volgt vastgelegd. De gouverneurs hebben de nieuwe richtlijnen duidelijk geformuleerd:

- recreatieve en toeristische woningen moeten sluiten en dit al zeker tot 5 april. Zoals u weet werd deze verlengd tot 19 April. 

- het is verboden voor toeristen om naar België te komen omdat recreatieve activiteiten verboden zijn.

- wij informeren ook, met spijt in het hart, alle eigenaars van een tweede verblijf dat het u momenteel niet toegelaten is naar Knokke te komen wegens de niet essentiële verplaatsing regel.

Wij hebben de laatste week alles in het werk gesteld om de verhuringen voor de Paasvakantie en de maand april te annuleren.
Via deze weg willen wij zeker onze eigenaars danken voor hun begripvolle houding en hun uitstekende medewerking, met als resultaat dat wij aan onze huurders, die hun verlof in het water zien vallen, een meer als goede compensatie hebben kunnen voorstellen.
Wij zijn er zeker van dat onze huurders, dank zij deze overeenkomst, de eigenaars zullen bedanken door hun pand in de toekomst opnieuw te huren.

Wij hopen dat deze crisissituatie stilletjes zal afzwakken en danken u voor uw begrip. Samen met jullie u wensen wij er het beste van maken en wij kijken optimistisch uit naar de toekomst! 

TEAM WOESTYN

Chers clients,

Tout d'abord, nous espérons que vous êtes en bonne santé et nous vous souhaitons beaucoup de courage dans ces moments particuliers. Tenant compte des circonstances actuelles, nous prenons nos responsabilités et adaptons notre façon de travailler pour continuer de vous fournir un service efficace tout en respectant l’enjeux actuel de santé publique.

Par conséquent, nous fermons temporairement nos portes. Bien entendu, nous restons disponibles pour vous soutenir le mieux possible et nous vous invitons à formuler vos questions par e-mail dans la mesure du possible. Vous pouvez nous joindre :

Service Vente :                       verkoop@immo-woestyn.be

Service location à l’année :      verhuur@immo-woestyn.be

Service location vacances :      agence@immo-woestyn.be

En cas d'urgence, nos lignes téléphoniques seront ouvertes de 10h à 12h au 050/60 17 82.

Communication Location de vacances - Pâques et mois d'avril.

Les nouvelles règles imposées par le gouvernement Fédérale en vigueur ont été clairement communiqués par les gouverneurs des Provinces :

- toutes les habitations récréatives et de vacances doivent être fermées et ceci certainement jusqu’au 5 avril. Comme vous le savez, cette periode a éte prolongée jusqu’au 19 Avril.

- il est interdit aux touristes étrangers de se rendre sur le sol Belge parce que toute activité récréative est interdite.

- nous regrettons devoir vous informons également les propriétaires de secondes résidences qu’il vous est interdit de venir pour des raisons de “ déplacement non essentiel “.

La dernière semaine nous avons investis toute notre énergie pour organiser l’annulation des locations des vacances de Paques et du mois d’Avril. Nous tenons à remercier infiniment nos propriétaires pour leur compréhension et leur collaboration, ce qui nous a permis de proposer à nos locataires, qui voient tomber leurs vacances à l’eau, une compensation parfaite. Nous sommes surs que nos locataires en guise de remerciement reviendront louer le bien en question dans un bref délais.

Nous espérons que cette crise va doucement s’apaiser et nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension. Ensemble avec vous, nous continuons à construire à des moments plus festives!

TEAM WOESTYN